Disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.pulcinellamoda.com. Ter verduidelijking wijst Pulcinella u op het volgende:

Intellectuele eigendommen
Alle op deze website getoonde informatie, afbeeldingen, teksten en video’s zijn eigendom van Pulcinella. Het is niet toegestaan om de site, of gedeelten van de site, openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pulcinella.

Geldigheid van informatie
De op deze website getoonde informatie, afbeeldingen, teksten en video’s zijn met uiterste zorg en aandacht samengesteld door Pulcinella. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Tevens wordt de informatie, alsmede de vertoonde producten en/of diensten met regelmaat aangevuld en/of aangepast. Pulcinella behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hyperlinks & verzonden informatie
Hoewel Pulcinella alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Pulcinella niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links op deze website leiden naar websites buiten het domein van Pulcinella. Deze websites, welke geen eigendom zijn van Pulcinella, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Pulcinella uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele informatie, producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Pulcinella worden onderhouden wordt afgewezen

Acceptatie disclaimer
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Pulcinella sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website. Pulcinella behoudt zich derhalve alle rechten voor.

Voor vragen en opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen door middel van het contactformulier.